Geheel terecht verlegen...
28.02.2013


 

Verdronken muze
27.02.2013


 

Precies op dat ogenblik...
26.02.2013


 

...
25.02.2013


 

Wirwar
24.02.2013


 

Bespiegelende
23.02.2013


 

Brug
22.02.2013


 

Deuk
21.02.2013


 

Wees gegroet, o Muis der Tijd
Je kna-kna-knaagt mijn leven op.
God, ik ben pas drieëntwintig,
Heb nauwelijks geleefd en 't is al bijna op!
[naar Guillaume Apollinaire]

20.02.2013


 

Kijk nou! Daar is ze...
19.02.2013


 

Nog niet eens een begin
18.02.2013


 

Bedrogen door de muze
16.02.2013


 

[...]
15.02.2013


 

Dorstige deerne
14.02.2013


 

Want ook de luis is een schepsel Gods
13.02.2013


 


Meteen!
12.02.2013


 

Prr...ff...ll...fl...fl..fffff...
11.02.2013


 

Ontbrekende
09.02.2013


 

Rekwisieten
08.02.2013


 

En dus...
07.02.2013


 

Het comfort van mijn liefste...
06.02.2013


 

Waar begin je?
05.02.2013


 

Maar het werd van kwaad tot erger!
04.02.2013


 

Spijt en wroeging waren haar deel
03.02.2013


 

Nee
02.02.2013


 

Schijnbaar berustend
01.02.2013